Wat is bijtelling?

Wanneer u een auto van de zaak ook privé gebruikt, dan is uw werkgever verplicht om dat bij uw loon op te tellen. De Belastingdienst ziet het privé gebruik van de auto namelijk als een vorm van loon. De bijtelling wordt bij het brutoloon opgeteld en is van invloed op het bedrag waarover men loonheffing betaalt. Hoe werkt bijtelling precies? Autolease.nl legt het u graag uit.

Bijtelling is het bedrag dat u betaalt voor het privé gebruik (en dus voordeel) van een lease auto. Welk bedrag u uiteindelijk dient te betalen voor de bijtelling hangt af van de CO2-uitstoot en cataloguswaarde van de auto die u gaat leasen. Zuinige, milieuvriendelijke auto’s zorgen er namelijk voor dat u minder bijtelling hoeft te betalen. Bijtelling is altijd een percentage van de cataloguswaarde van de auto.

Geen bijtelling

Wanneer u minder dan 500 kilometer privé rijdt met de lease auto of aan kunt tonen dat u de auto enkel voor zakelijke ritten of woon-werk verkeer gebruikt, dan hoeft u helemaal geen bijtelling te betalen. Het is echter belangrijk om rekening te houden met het feit dat u altijd aan moet kunnen tonen dat u ook echt onder de grens van 500 kilometer blijft. Dit vereist dan ook een accurate administratie van de gereden afstanden. Rijdt u namelijk alsnog meer dan 500 km met de lease auto, dan zult u toch bijtelling moeten betalen

Voorbeeld

De cataloguswaarde van de auto die u gaat leasen is € 25.000. Per jaar bedraagt de bijtelling voor deze auto 25% van € 25.000 = € 6.250. Het bedrag dat uw werkgever maandelijks bij uw bruto loon optelt is € 6.250 : 12 maanden = € 520,83.

Hoe lang geldt de bijtelling?

De percentages in onderstaande tabellen gelden voor een periode van 60 maanden. Wanneer het kenteken is afgegeven in januari, dan gaat op 1 februari de periode van 60 maanden van start. Het percentage blijft ook geldig wanneer de auto van eigenaar wisselt of een andere werknemer de auto gaat leasen. Na 60 maanden geldt het percentage dat op dat moment is vastgesteld voor de CO2-uitstoot van de auto in kwestie.

Bijtelling voor auto uit 2016

CO2-uitstoot per/km Soort brandstof % van cataloguswaarde
0 gram Alle soorten 4%
0 - 50 gram Alle soorten 15%
50 - 106 gram Alle soorten 21%
> 106 gram Alle soorten 25%

Bijtelling voor auto uit 2015

CO2-uitstoot per/km Soort brandstof % van cataloguswaarde
0 gram Alle soorten 4%
0 - 50 gram Alle soorten 7%
50 - 82 gram Alle soorten 14%
82 - 110 gram Alle soorten 20%
> 110 gram Alle soorten 25%

Bijtelling voor auto uit 2014

CO2-uitstoot per/km Soort brandstof % van cataloguswaarde
0 gram Diesel 4%
0 - 50 gram Diesel 7%
50 - 85 gram Diesel 14%
85 - 111 gram Diesel 20%
0 gram Andere brandstof dan diesel 4%
0 -50 gram Andere brandstof dan diesel 7%
50 - 88 gram Andere brandstof dan diesel 14%
88 - 117 gram Andere brandstof dan diesel 20%
Alle overige auto's 25%

Bijtelling voor auto uit 2013

CO2-uitstoot per/km Soort brandstof % van cataloguswaarde
< 50 gram Elektrische of hybride auto 0%
< 88 gram Diesel 14%
88 - 112 gram Diesel 20%
50 - 95 gram Andere brandstof dan diesel 14%
95 - 124 gram Andere brandstof dan diesel 20%
Alle overige auto's 25%