Eigen bijdrage lease auto

Het is mogelijk dat uw werkgever een bijdrage vraagt voor het privé gebruik van een lease auto. De eigen bijdrage voor een lease auto wordt in dat geval afgetrokken van de bijtelling. Hoe hoog de eigen bijdrage voor een lease auto is, hangt af van de werkgever.

Wanneer de eigen bijdrage hoger is dan de uiteindelijke bijtelling voor de lease auto, dan wordt de bijtelling 0. Let op het feit dat de bijtelling nooit negatief kan zijn.